Lesnictví

Těžba dřeva

Naše firma provádí veškeré těžby dřeva v lese, ať už se jedná o mýtní úmyslné těžby, předmýtní úmyslné těžby nebo těžby nahodilé, kdy jde například o těžbu dřeva napadeného škůdci či zpracování větrných kalamit.

Používáme jak klasické technologie – těžba dřeva komplexní četou, tak technologie harvestorové. Volíme vždy takový způsob těžby, který je šetrný vůči stojícím stromům a půdě v porostu.

Lesnictví

Pěstební činnost

Provádíme veškeré pěstební práce jako je:

  • obnova lesa – první a opakované zalesnění vhodným sadebním materiálem
  • ochrana proti buřeni – mechanizovaně nebo chemicky za využití herbicidů
  • ochrana proti hmyzím škůdcům
  • ochrana proti škodám zvěří
  • oplocování kultur
  • likvidace klestu pálením, snášením nebo drcením
  • výchova mladých lesních porostů – prořezávky

Lesnictví

Činnost OLH

Na základě platné licence zajišťujeme soukromým vlastníkům lesů činnost odborného lesního hospodáře.

Lesnictví

Poradenství

Pro soukromé vlastníky lesů zajišťujeme poradenskou činnost v oblasti lesnictví.

V případě zájmu nabízíme i poradenství a pomoc při získávání dotací na hospodaření v lesích z rozpočtu Středočeského kraje a evropských dotací z programu rozvoje venkova.