Výkup

Výkup dřeva a dřevní hmoty

Zajišťujeme výkup veškeré dřevní hmoty z lesních těžeb. Dřevní hmotu vykupujeme dle jednotlivých sortimentů jednotlivých dřevin, v případě zájmu i tzv. ,,na stojato‘‘ jsme schopni vykoupit celé lesní porosty určené k těžbě.

Aktivně spolupracujeme s velkými zpracovateli dřeva na základě dlouhodobých smluv i s menšími regionálními dřevozpracujícími podniky. Část vyrobené suroviny zpracováváme sami v našem provozu.